Opdrachtfilm

Minister van Engelshoven over Pilot Kwint

Ingrado / Ministerie van OCW

Voor studenten die een entree- of mbo niveau 2-opleiding afronden, is het niet altijd even makkelijk om een baan te vinden. Daarom werd in 2018 een pilot gestart die zich richt op betere begeleiding van deze studenten. Jongerenwerker in wording Hassan Knobbout (22) en Henrie Mastwijk, projectleider Ingrado gaan op bezoek bij de minister van Engelshoven om samen de pilot te bespreken. 

Ondertussen in Museum Arnhem

Museum Arnhem

In deze aflevering gaan we langs bij Joost Vos van Benthem Crouwel Architects die meer vertelt over het ontwerp van Museum Arnhem en vertelt medewerker Educatie Janneke van Wolfswinkel over 'Museum Arnhem op Bezoek', het speciale ouderenproject van Museum Arnhem waarbij kunst naar ouderen toegebracht wordt.

Schermafbeelding 2019-08-20 om 17.18.14.

Werken bij

Koninklijke Woudenberg

Koninklijke Woudenberg is een Erkend Restauratie Bouwbedrijf en speelt een toonaangevende rol in restauratie, herbestemming, renovatie en onderhoud van het cultureel erfgoed. Projecten o.a. Rijksmuseum Amsterdam, Paleis het Loo Apeldoorn, stadhuis Maastricht

De Ontmoeting next

It Moves / Introdans

Korte impressie van het project 'De Ontmoeting Next'.

De werelden van dans en sport komen samen in deze coproductie van Introdans, De Nieuwe Oost en Team NL. Vier dansers van Introdans werken als choreograaf met het volledige tableau dansers van Introdans en vier olympische atleten van Team NL: een bokser, badmintonster, basketballer en dammer.

(On)begrijpelijke taal

Ministeries van BZK, OCW, SZW en VWS

Minidocu in het kader van programma Tel mee met Taal. Tel mee voor Taal beoogt laaggeletterdheid aan te pakken.

Een belangrijk doel van het programma is om alle betrokken partners op lokaal en regionaal niveau structureel beter te laten samenwerken.

De minidocumentaire ‘(On)begrijpelijke taal’ laat zien hoe een incassobureau en gemeente hun werkproces hebben aangepast, en eenvoudiger zijn gaan communiceren.

Van vroeger naar later

Fonds Cultuurparticipatie

Minisoap over culturrparticipatie op een basisschool, voor alle cultuur-betrokkenen in het onderwijs, zoals een cultuurcoach, ICC-er basisschool, freelance kunstdocent, leerkracht groep 7 en directeur basisschool. Centrale vraag: Hoe zorg je ervoor dat het binnenschoolse en buitenschoolse aanbod beter op elkaar aansluit?

Kemnade

Pluryn

Minidocu. Een inkijkje in het leven van cliënten die wonen op Kemnade Groesbeek, een besloten woon- werkvoorziening.

Hier vinden bewoners structuur, begrenzing en de intensieve zorg die ze nodig hebben. We volgen twee cliënten op de voet. De een heeft  PTSS en leeft vanaf zijn zevende jaar in verschillende instellingen. De ander heeft te kampen met veel agressie en heeft jeugd TBS.

Werken bij

Scholengemeenschap Amersfoort

Een serie van vier korte filmpjes over het werken op diverse middelbare scholen in Amersfoort, met als doel het werven van nieuwe leerkrachten.

Art4Succes

Gruitpoort. 

Drie scholen speciaal onderwijs nemen deel aan het project Art 4 Succes.  In dit programma staat het kind dat een impuls kan gebruiken op het gebied van sociaal emotionele ontwikkeling centraal. Om sociaal-emotionele redenen loopt het op school, soms tijdelijk, minder lekker dan je verwacht. Er komt niet uit wat erin zit.

Art for Success draagt bij aan een betere motivatie en meer zelfvertrouwen door deze kinderen de tools te geven om hun eigen ideeën om te zetten in de taal van de kunst (beeld, beweging, geluid). 

Introdans

Vier verhalen en een dag - Introdans & Spinvis

Concept, regie & montage: Inge Theunissen

Camera: Rian van den Boom

KNVB voorlichtingsfilm

KNVB

Trainingsvideo. Aan de hand van acht scenes wordt trainers van amateurverenigingen duidelijk hoe je wel en niet om moet gaan met situaties op en om het voetbalveld. Van huilende pupillen tot agressieve ouders.

AD online & Gelderlander online

Claims management filter

Posthuma Partners PP

De klanten van CMF vragen regelmatig hoe de software voor het afhandelen van schadeclaims voor verschillende verzekeringsmaatschappijen nou precies werkt. Door een gigantische verzameling van historische data geeft de app direct advies aan de verzekeraar over de te nemen vervolgstappen. Deze instructiefilm geeft aan hoe dat precies in zijn werk gaat. 

Nieuwsitems

Diverse korte nieuwsitems zoals Koning Willem Alexander op bezoek bij Universiteit Wageningen,  jaarlijks schaapsscheerdersfeest in dorpen, dagje mee met de explosieven opruimingsdienst etc.

De vertrouwenspersoon is er

De vertrouwenspersoon is er voor jou.

AKJ en PVP vertrouwenspersonen in de jeugdzorg

Ieder kind en elke jongere in de jeugdzorg mag naar een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Deze film heeft als doel de stap naar de vertrouwenspersoon voor kinderen en jongeren in jeugd instellingen te verlagen.

Gewoon in de wijk

RIBW Arnhem & Veluwe Vallei

Drie korte portretten waarin het samenleven van mensen met en zonder beperking centraal staat. Wat betekent het voor je leven om deel te nemen aan de samenleving wanneer je een beperking hebt?

Schermafbeelding 2019-02-04 om 15.04.21.

Zeker (w)eten!

ZieZo Informatie Eetstoornissen

Lesmateriaal voor middelbare scholen over eetstoornissen. Aan de hand van verschillende scenes uit het leven van patiënten met een eetstoornis wordt het onderwerp bespreekbaar gemaakt. Leerlingen leren diverse stoornissen (her)kennen en zien hun eigen grenzen.